6μηνη συνδρομή απεριόριστα Group Classes, δώρο οι 2 μήνες! (€300)*


 3μηνη συνδρομή 24 μαθήματα Pilates Equipment, δώρο ο ένας μήνας! (€190)*


*τα παραπάνω ισχύουν για συνδρομές που θα πραγματοποιηθούν έως 30/9 ?