Το περιεχόμενο του μαθήματος της Hatha Flow είναι το ίδιο με αυτό της Hatha yoga αλλά διαφοροποιείται στον τρόπο διεξαγωγής του. Όλες οι asanas (θέσεις του σώματος) γίνονται σε συνέχεια (χωρίς σταμάτημα), εφαρμόζοντας πολλές φορές vinyasa ( μια σειρά από asanas συντονισμένες με την αναπνοή) Το μάθημα είναι δυναμικό και εστιασμένο περισσότερο στην σωματική αντίληψη χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η ολιστική προσέγγιση. Μπορούν να το παρακολουθήσουν άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη hatha yoga και άτομα που βρίσκονται σε αρχικά στάδια στη yoga αλλά είναι εξοικειωμένα με την σωματική άσκηση.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ!