Μαρία Λιάπη

Μαρία Λιάπη

Pilates mat & equipment

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Comprehensive Teacher Training, Mat & Equipment (500 h), BASI Pilates
Σεμινάρια Optimum Shoulder Mechanics (3 h) με τον Brandon D. Gamble Pilates and Weight training, Bridging the Gap (3 h) με τον Brandon D. Gamble Power Up your Mat with the Theraband (2.5 h) με τον Eduard Botha Training the Amateur Athlete (2.5 h) με τον Rael Isacowitz The Lower Back Enigma (2.5 h) με τον Rael Isacowitz
Breast cancer recovery through Pilates and Yoga (6 h) με την Αλεξάνδρα Ροσσοπούλου
Pilates with Balls Workshop (2.5 h) με την Γεωργία Κίσσα
Magic Circle Workshop (2.5 h) με την Γεωργία Κίσσα
BASI Pilates Mat Class featuring “The Theraband” (2.5 h) με την Γεωργία Κίσσα Σεμινάριο Ανατομίας (6 h) με τον Γιάννη Ντάτη Εισαγωγικό Σεμινάριο Βιωματικής Ανατομίας (4 h) με την Αποστολία ΠαπαδαμάκηContact

Email: maria0380l@yahoo.com